2007/Mar/01

ต ล า ด น้ำ ดำ เ นิ น ส ะ ด ว ก : : :

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือในอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดน้ำคลองลัดพลี นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือได้ที่ท่าพจวรรณ หรือที่ท่าเรือเสรีเคมีเกษตร เพื่อชมตลาดน้ำ 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเปิดให้บริการทุกวัน
.... แต่คนจะเยอะในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์
.... ตลาดจะเปิดตั้งแต่เช้า พอหลังเที่ยง ( 12.00 น. ) ก็จะไม่ค่อยมีคนแล้วครับ ...
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" เช่าเรือชมตลาดน้ำ" นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือ พร้อมคนพาย ในราคา 300 บาท/ลำ/ชั่วโมง

" เดินชมตลาดน้ำ " ไม่ต้องเช่าเรือก็ได้นะครับ เดินดูเอาก็ได้ครับ

" ค่าจอดรถ " ราคา 20 บาท ( รถเก๋งหรือรถปิ๊กอัพ )
ข้อมูลเพิ่มเติม :
" ตลาดน้ำดำเนินสะดวก " ที่โลกรู้จัก และกลายเป็นเอกลักษณ์ไทย อย่างหนึ่ง ที่ดึงดูดชาวต่างประเทศให้เดินทางมา เยือนเมืองไทย สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อม จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงครามเข้าด้วยกัน คลองดำเนินสะดวก เป็นนามพระราชทานโดยรัชกาลที่ 5 มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรมีซอยน้อยแยกออกไปอีกประมาณ 200 คลองเป็นทางสัญจรทาง น้ำที่ผู้คนในเขตสามจังหวัดใช้มากที่สุดโดยแทบทุกบ้านจะมีเรือประจำบ้าน อย่างน้อย 1 ลำ เหมือนคนกรุงมีรถบ้านละ1 คัน คลองดำเนินสะดวกหรือชื่อที่ เรียกว่า " ตลาดน้ำ " จะเป็นที่นัดของเรือร้อยๆลำเพื่อชุมนุมขายสินค้าการเกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองตลอดจนร้านขายของที่รับจากโรงงานในกรุงเทพหรือจากต่างจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วคลองที่เต็มไปด้วยสินค้าทุกชนิดที่เขาตื่นตาตื่นราคาเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งทีเดียว ตลาดน้ำจะเริ่มคึกคัก ตั้งแต่ 6.00 น.ไปจนถึงประมาณ 11.00 น.นอกจากเขาจะได้ชมตลาดน้ำแล้วชีวิต สองฝั่งคลองของชาวไทยชนบท ยังเป็นภาพที่น่ามองอย่างมากสลับกับเรือกสวนและไร่นาของชาวบ้านส่วนใหญ่ของพื้นที่แถบนี้ต่างจากภาพที่เขาคุ้นตา ตามเมืองใหญ่ๆ ไปลิบลับ คลองดำเนินสะดวกขุดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการคมนาคมในท้องถิ่นนี้ไม่มีถนนหนทางเชื่อมกับอำเภออื่นๆ ส่วนมากใช้เรือเดินทางจึงให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้อำนวยการขุดเมื่อพ.ศ.2409 โดยขุดคลองกว้าง 6 วา ลึก 6 ศอก ยาว 840 เส้น โดยแรงคนทั้งหมดใช้เงินทั้งสิ้น 1,400 ชั่ง หรือ112,000 บาท ( ค่าเงินในสมัยนั้น ) ที่เชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเข้าไว้เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำบางยาง แม่น้ำท่าจีน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครถึงประตูน้ำบางนกแขวก แม่น้ำแม่กลอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้เวลาขุดทั้งสิ้น 2 ปี ปัจจุบันนี้คลองได้ขยายไปกว้างกว่าเดิมเพราะตลิ่งพังกว้างถึง 24 เมตร บางแห่ง กว้างถึง 40 เมตรก็มี
 


edit @ 2007/03/01 18:51:27

Comment

Comment:

Tweet


อยากไป อยากไป ใครจะพาไปบ้างอ่ะ ....
#1 by *^* วรรณ *^* At 2007-03-04 14:13,